GESTIÓ INTERNA

 Les vocalies estan treballant en els següents objectius:

Educació i Cultura

Cinema Pere IV:

Ja havíem suggerit que s’habilités aquest espai com a centre d’activitats culturals i artístiques i/o auditòrium i convertir-lo en un espai comunitari pel barri i, també, un espai pels joves.

Ara el consistori ha decidit que l’enderrocarà i que al seu lloc n’aixecarà un de nou que tindrà una naturalesa híbrida: funcionarà com a nova seu administrativa del Districte de Sant Martí i alhora també tindrà usos socioculturals. Vetllarem per a que no estigui condemnat a que no es faci res com fins a la data, tots recordem quants projectes s’han fet d’aquest edifici en anteriors mandats.

Ampliació de la Biblioteca pública Ramón Alós-Moner:

Amb la finalitat de millorar la igualtat d’oportunitats entre els estudiants del barri, sempre hem demanat aquesta ampliació. No pot ser una biblioteca tant petita en un barri amb tanta necessitat de formació com el nostre. L’actual està sobresaturada de gent i en un espai que no afavoreix la investigació i el estudi amb garanties de rigor.

Recuperació de l’Escola d’Adults Martinet de Nit.

Volem que es recuperi l’escola d’adults amb una seu fixa i permanent que doni una formació reglada i vàlida. No pot ser que en un barri amb tanta necessitat de formació com el nostre no hi hagi una escola d’adults, tan demandada per la població en atur i també per la població nouvinguda que necessita formació permanent i reglada. Fins ara aquesta tasca la està fent l’Associació Martinet Solidari.

Projecte educatiu integral i professionalitzador a l’Institut Rambla Prim:

És una de les apostes del Pla de Barris però que encara està en definició. La pretensió és oferir un aprenentatge al llarg de la vida, des de les primeres etapes educatives fins a la vida adulta, amb una formació professional orientada a l’ocupació.

Habitatge

Habitatges Socials al barri:

Treballar per accelerar la construcció d’habitatges protegits al carrer Maresme i els apartaments tutelats per a la gent gran. Recuperant el projecte 22@ de 2005.

Ampliació dels recursos i programes de rehabilitació d’habitatges. Donar suport i acompanyament a les comunitats de veïns en la tramitació d’ajuts.

Equipaments

Al nostre barri sempre hem trobat que no hi ha l’equipament necessari per desenvolupar les activitat que la vida veïnal genera, és per això que es fa necessari:

Tornar a engegar l’Espai Jove Sant Martí que estava previst construir al carrer Cristóbal de Moura-Josep Pla-Puigcerdà. El Centre de Barri Maresme al carrer Puigcerdà. Una Residència per a Gent Gran  i més oferta de locals per entitats que estan actuant al barri.

Cooperativa Gregal: El projecte de menjador social  ja està funcionant, però no sabem res de com està el plantejament de millora de l’actual seu de la cooperativa Gregal i molt menys del projecte de formació i ocupació en el camp de l’hostaleria auspiciat pel Pla de Barris

Sanitat

Millorar i ampliar dels serveis del CAP Besòs-Maresme i els seus accessos.

Posar en marxa un Centre de Rehabilitació Funcional que ja temps estava pensat fer en l’antic CAP Paraguai-Perú.

Que el Centre Fòrum sigui hospital de referència de l’Eix Besòs

Medi urbà i mobilitat

Regenerar Parcs infantils del Maresme així com la neteja i cura dels escocells i parterres de Llull, Diagonal, 8-10 i plaça Diagonal Mar. Obligació de manteniment i neteja dels solars buits que hi ha entre els carrers Maresme i Josep Pla.

Obertura dels carrers Veneçuela, Bolívia  i Cristóbal de Moura fins la Diagonal.

Més atenció al transport públic, mantenir el recorregut de la línia 136 fins l’Hospital del Mar i ampliar la freqüència de pas.

Cura i arranjament de la Rambla de Prim i la seva obertura fins el mar connectada amb el Passeig Marítim.

Semàfors als carrers Maresme-Veneçuela i Rambla Prim-Veneçuela.

Connexió de la L4 del metro amb línies L1, L5 i Rodalies des de la Pau a la Sagrera.

Convivència i participació

Promoció Cultura Popular al Besòs-Maresme

Col·laboració amb les associacions i entitats veïnals en la celebració d’esdeveniments de cultura popular per ajudar al barri a sortir de l’aïllament i dels estereotips en els que està immers.

Afavorir i potenciar la relació entre les diferents entitats, col·lectius i associacions del barri

Prevenció de l’incivisme als actes del Parc del Fòrum

Demanda i vigilància de les d’actuacions preventives en relació a l’incivisme que provoca l’organització de festes o concerts al Parc del Fòrum.

Policia de Barri més visible.

Creació de programes per reduir les desigualtats socials en salut, en millorar l’educació en valors i promoció de relacions interculturals i de gènere.

Treball de formació sobre la adequada selecció dels residus domèstics amb la finalitat de millorar la neteja del barri i generar conscienciació sobre aquests tema que ens porti cap una societat més sostenible.

 

Anuncis