CONTACTAR

Pots posar-te en contacte amb nosaltres en la següent adreça electrònica: avvmaresme@yahoo.com . Enviar els teus comentaris o bé

Fer-te soci!

Amb la teva participació farem més força.

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les vostres dades s’inclouen en el fitxer “Contactes-Socis”, el responsable del qual és l’Associació de Veïns i Veïnes Maresme.
Les vostres dades seran tractades amb l’única finalitat d’informar-vos dels actes i activitats de l’associació. En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la que heu d’adjuntar una copia del DNI/NIF, adreçada a Associació de Veïns Maresme, Rambla Prim 45, 08019-Barcelona.

Anuncis