CONTACTAR

Pots posar-te en contacte amb nosaltres en la següent adreça electrònica: avvmaresme@yahoo.com . Enviar els teus comentaris o bé

Fer-te soci!

Amb la teva participació farem més força.

El passat 25 de maig de 2018 entrà en vigor el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu en matèria de Protecció de Dades Personals (RGPD), relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.
En aquest sentit, l’informem que la base jurídica del tractament de les seves dades és el consentiment atorgat.
Les vostres dades seran tractades amb l’única finalitat d’informar-vos dels actes i activitats que realitza l’Associació de Veïns i Veïnes Maresme. Conservarem les seves dades mentre vostè no revoqui el consentiment atorgat o s’oposi al tractament indicat en el paràgraf anterior.
En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la que heu d’adjuntar una copia del DNI/NIF, adreçada a Associació de Veïns Maresme, Rambla Prim 45, 08019-Barcelona.  O també enviant un escrit a la següent adreça electrònica avvmaresme@gmail.com

 

Anuncis