CONTACTAR

Pots posar-te en contacte amb nosaltres en la següent adreça electrònica: avvmaresme@yahoo.com . Enviar els teus comentaris o bé

Fer-te soci!

Amb la teva participació farem més força.

El passat 25 de maig de 2018 entrà en vigor el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu en matèria de Protecció de Dades Personals (RGPD), relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
En aquest sentit, li informem que la base jurídica del tractament de les seves dades és el consentiment atorgat.
Les vostres dades seran tractades amb l’única finalitat d’informar-vos dels actes i activitats que realitza l’Associació de Veïns i Veïnes Maresme. Conservarem les seves dades mentre vostè no revoqui el consentiment atorgat o s’oposi al tractament indicat en el paràgraf anterior.
En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la que heu d’adjuntar una copia del DNI/NIF, adreçada a Associació de Veïns Maresme, Rambla Prim 45, 08019-Barcelona.  O també enviant un escrit a la següent adreça electrònica avvmaresme@gmail.com

Anuncis